Wat is de Broederschap St. Pius X?

1969

Een 'gepensioneerde' aartsbisschop, mgr. Marcel Lefebvre, stemt er in toe een handjevol jonge seminaristen te helpen die ontevreden zijn met de richting die post-Vaticanum II seminaries hebben ingeslagen bij de vorming van hun priesters. Hij doet dit, niet alleen door hun training ter hand te nemen, maar ook door het stichten van een broederschap die tot doel heeft het priesterlijk leven te bevorderen en te cultiveren overeenkomstig de wijze normen en gebruiken van de Kerk van voorbije dagen.

1 nov. 1970

De Priesterbroederschap St. Pius X wordt officieel erkend door de bisschop van Lausanne, Genève en Fribourg, mgr. Charrière. Daarom is zij in waarheid een nieuw twijgje dat de Kerk heeft voorgebracht.

18 feb. 1971

Kardinaal Wright, prefect van de Congregatie voor de Clerus, vaardigt een decreet uit waarin hij de wijsheid van de statuten van de priesterbroederschap prijst.

10 juni 1971

Aartsbisschop Lefebvre kondigt samen met de staf van het seminarie van St. Pius X te Ecône de weigering aan de Novus Ordo Missae aan te nemen.

1971-1974

Kardinaal Wright's brief wordt gevolgd door andere zekere tekenen van Rome's volledige acceptatie van de Priesterbroederschap St. Pius X:

Door toe te staan de twee huizen in Zwitserse diocesen alsmede het ene huis in een Italiaans bisdom van de broederschap canoniek op te richten.
Door toe te staan dat er drie priesters van buiten tot de broederschap toetreden en er rechtstreeks in geïncardineerd worden.

Tijdens dezelfde jaren deed de Franse bisschoppenconferentie haar best de broederschap en haar seminarie te onderdrukken.

1 nov. 1980

Op haar tiende verjaardag had de Priesterbroederschap St. Pius X 40 huizen op twee continenten.
Op haar 25ste verjaardag had de Priesterbroederschap St. Pius X 4 bisschoppen, meer dan 360 priesters, 50 broeders, 120 zusters en 53 zusters-oblaten, die samenleven in 140 huizen in 27 landen. Allen hebben zij het doel van het priesterschap voor ogen: de meerdere glorie van God, de voortzetting van Gods verlossingswerk, de redding van de zielen. Zij bereiken dit in trouw aan de nalatenschap van Christus, het Heilig Offer van de Mis.