Wettelijk opgeheven?

Was de Priesterbroederschap St. Pius X niet wettelijk opgeheven?

1 nov. 1970

De broederschap is wettig en canoniek gesticht (VRAAG 2)

1971-1974

Niettemin maakten de Franse bisschoppen bezwaar tegen de vòòr-Vaticanum II-manieren van Ecône, dat Novus Ordo Missae (VRAAG 5) duidelijk afwees, en belasterden het als sauvage (wild in de zin van woest en ongetemd). Een van hen, de staatssecretaris van paus Paulus VI, kardinaal Villot, verleidde de H. Vader er toe te geloven dat aartsbisschop Lefebvre zijn priesters een verklaring tegen de paus liet ondertekenen (Aartsbisschop Lefebvre, Fideliter, nr. 59, blz. 68-70).

11-13 nov. 1974

Er vindt een apostolische visitatie plaats van het seminarie te Ecône. Op zichzelf is dit een normale procedure. Haar conclusies - ofschoon nooit gepubliceerd - waren: "very favorable" (zeer begunstigenswaardig), volgens kardinaal Garonne, "behalve dat u de nieuwe liturgie niet gebruikt en dat er een enigszins anticonciliaire geest heerst" (Ibid., blz. 67). De visitatoren echter schandaliseerden iedereen door hun onorthodoxie visie, en herinnerden aan aartsbisschop Lefebvre's zogenaamde Declaration (zie Appendix 1).

13 februari en 3 maart 1975

Aartsbisschop Lefebvre komt met een geïmproviseerde commissie van drie kardinalen bijeen, zogezegd om de apostolische visitatie te bespreken, maar in feite als enige verdediger voor een tribunaal dat zijn Declaration aanvalt. Omdat hij niet gewaarschuwd is met betrekking tot de aard van deze "processen", heeft hij geen advocaat en een kopie van het vergaderingsverslag wordt hem niet toegestaan , ofschoon men hem dat wel beloofde.

6 mei 1975

De ongeregelde commissie van kardinalen veroordeelt aartsbisschop Lefebvre, en vindt zijn Declaration, "op alle punten onacceptabel." Zij schrijven aan bisschop Mamie (de opvolger van bisschop Charrière te Fribourg) en zeggen hem de goedkeuring van zijn voorganger van de Priesterbroederschap St. Pius X in te trekken, iets wat ruimschoots hun macht te boven ging. (Wanneer een bisschop een congregatie eenmaal heeft goedgekeurd, kan alleen de paus deze opheffen. Cf. 1917, Codex Iuris Canonici, Canon 493).

5 juni 1975

Aartsbisschop Lefebvre legt een verzoekschrift voor aan de Apostolische Signatuur in Rome met de volgende inhoud:
"...het is aan de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer om vast te stellen of mijn Declaration het spoor bijster is. Levert u als het u belieft het bewijs dat deze commissie van kardinalen uitdrukkelijk werd gemandateerd door de paus (die door zijn eigen autoriteit de congregaties kan passeren) om te besluiten zoals geschied is. En indien ik het spoor bijster ben, kan ik natuurlijk worden gecensureerd, maar niet de congregatie die in de juiste canonieke vorm werd gesticht."

(Dit bewijs werd nooit geleverd. Twijfel omtrent de geldigheid van een wet excuseert de observatie ervan. Hoeveel te meer geldt dit niet in geval van twijfel omtrent de autoriteit van de wetgever!)

Kardinaal Villot zorgt ervoor dat het verzoekschrift niet wordt geaccepteerd. Kardinaal Staffa wordt met ontslag bedreigd als hij een verzoekschrift van aartsbisschop Lefebvre durft te aanvaarden. (Vatican Encounter, blz. 85 en 191; Appendix III)

Paus Paulus VI wordt overgehaald een brief aan aartsbisschop Lefebvre te schrijven dat hij alle handelingen van de kardinalencommissie goedkeurde. (Het is onmogelijk dat slechts een pauselijke goedkeuring in juni kracht zou kunnen bijzetten aan deze commissie die de vorige februari bij elkaar kwam. Principe 10b).

"...we zijn veroordeeld zonder een proces, zonder de gelegenheid onszelf te verdedigen, zonder rechtsgeldige waarschuwing of schriftelijk proces en zonder de mogelijkheid tot beroep." (Open Brief aan de verbijsterde katholieken, Appendix III)

Over deze hele gang van zaken is de observatie van aartsbisschop Lefebvre:

Bovendien, de canonieke kwestie overstijgend, blijft die van de natuurwet. Moet men een censuur observeren wanneer geen misdaad kan worden aangewezen of wanneer de autoriteit zelf - om nog niet eens te spreken over de identiteit van de rechter - dubieus is?

Terug naar het overzicht