gebed voor algemeen kapittel

Januari 15, 2018
Bron: District des Benelux

Oproep

Van 11 tot 21 juli 2018  heeft het vierde Generaal Kapittel van de Priesterbroederschap plaats. Het vindt plaats in Zwitserland, op het seminarie te Ecône. De leden van de Algemene Raad, de superieuren van seminaries en districten, en de leden oudste priesters zullen zich verzamelen om de autoriteiten van de Broederschap aan te wijzen en om de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven: gemeenschappelijke en liturgische leven, apostolaat en administratie, heiliging van leden, geloofsstrijd enz te onderzoeken. Bij deze gelegenheid heeft de generale overste, bisschop Bernard Fellay, gebeden voorgeschreven die dagelijks zullen worden gezegd in alle huizen van de Priesterbroederschap St. Pius X  vanaf 11 januari, zes maanden voor het Kapittel. Het reciteren van de Veni Sancte Spiritus dient om het licht van de Heilige Geest af te smeken. Tevens aanroepen we het Onbevlekte Hart van Maria en de heilige paus Pius X voor hun bescherming en voorbede. De gelovigen en alle zielen van goede wil worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Tot de H. Geest

Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw geest uit, en zij zullen geschapen worden.

En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

LATEN WE BIDDEN

O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de H.Geest hebt onderwezen, geef ons, dat wij door dezelfde Geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.Door Christus onze Heer. Amen.

Onbevlekt hart van Maria bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

H. Pius X, bid voor ons.