De districtsoverste

De districtsoversten worden door de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en zijn raad voor telkens zes jaar benoemd.

De huidige overste van het District Benelux is E.H. Thierry Legrand, een Fransman van Bretonse oorsprong, die op 29 juni 1999 priester gewijd werd te Ecône. Na drie jaar op de Franse Antillen (priorij “Notre-Dame de la Délivrande”), werd hij benoemd om de kapel “Notre-Dame de l’Espérance” te Versailles te bedienen, waar hij twaalf jaar verbleef. In 2009 werd hij eerste prior van de nieuwe priorij Sint-Vincentius a Paulo. In augustus 2014 werd hij benoemd overste van het District Benelux. Hij verblijft in de Priorij Christus-Koning te Brussel.