Geschiedenis

Mgr Marcel Lefebvre

De geschiedenis van de Priesterbroederschap St-Pius X is, evenals de geschiedenis van de katholieke Kerk, een schoon mysterie. Beide blijven zich ontwikkelen niettegenstaande tegenstellingen en twijfels. Gesticht in alle eenvoud en met niets begonnen, is de FSSPX op een exponentiële manier gegroeid en preekt ze het katholiek geloof over geheel de wereld.

Als antwoord op herhaalde verzoeken van geïnteresseerde jonge mannen voor een traditionele priesteropleiding sticht Mgr Lefebvre in 1969 de Priesterbroederschap Sint-Pius X.