Missie

Het hoofddoel van de Priesterbroederschap Sint-Pius X is het katholiek geloof te bewaren in geheel zijn volheid en zuiverheid, de waarheden aan te leren en de deugden te verspreiden vooral door het Rooms-katholieke priesterschap. Een oprecht geestelijk leven, de sacramenten en de traditionele liturgie omvatten de essentiële middelen om het leven van genade tot de zielen te dragen.

Geest.

De FSSPX heeft een missionaire ziel. Ze verspreidt zich over de wereld door haar priesters, haar religieuzen, een groeiend getal van families en jonge mensen en al haar gelovigen om een oprecht en stevig katholiek geloof te vestigen en te onderhouden. Zo verlangt de FSSPX het heil van allen: ze bidt en werkt voor dit resultaat, vertrouwend op Gods’ hulp.

Ideaal:

De FFSPX gelooft oprecht dat het katholieke geloof het leven zowel van de individuen als van de gemeenschap verandert. Dit geloof bevordert de orde, de rechtvaardigheid, de cultuur en de vrede. Het biedt een oprecht en blijvend geluk. Ondanks de goddeloosheid, die zich in onze wereld aan het veralgemenen is, blijft de FSSPX door het priesterschap de schatten van de katholieke traditie aanbieden en verspreiden. Deze gave van zichzelf en zonder grenzen voor de glorie van God en het heil van de zielen is het fundamenteel ideaal en de vlam van de FSSPX.