Bedevaart naar de bloedende KRUISRELIEK van Hooidonk

Juni 14, 2019
Bron: District des Benelux

Op zondag 2 juni  stapten 35 bedevaarders onder het nieuwe vaandel van paus Pius X zingend en biddend naar de parochiekerk van Hooidonk (Nederwetten bij Gerwen).

In het jaar 1244 gebeurde daar het wonder van de ‘bloedende Kruisreliek’. De bisschop Bonifatius van Lausanne werd door de bisschop van Luik gezonden om aldaar een kloosterkerk in te wijden. Toen hij echter vernam dat dit Augustinessenklooster een groot kruisreliek bezat, besloot hij deze aan een test te onderwerpen. Volgens de overlevering zinkt het kruishout van OLH in water, terwijl al het andere, toen bekende, hout blijft drijven. Inderdaad, het reliekhout van Hooidonk zonk terstond. Toen de bisschop het hout weer uit de beker nam, merkte hij tot drie maal toe op dat er dikke druppels bloed uitdrupten. Drie dagen later gebeurde het beschrevene opnieuw. Tevens verscheen er een rood kruis op de bodem van de beker en werd er plotseling een kloosterzuster door het drinken van het ‘testwater’ genezen van een driejarige kwaal.

Deze kruisreliek zou in de middeleeuwen in de dorpskerk van Gerwen ter verering uitgesteld geweest zijn voor de gelovigen, daar de zusters een afgesloten kloosterkerk bezaten. De dorpskerk van Gerwen, met St. Clemens als patroon, behoort nu de  Priesterbroederschap St. Pius X.

Onze bedevaarders werden overigens heel hartelijk ontvangen door de koster. We konden allen de reliek vereren, zongen ter verering meerdere liederen en kregen tenslotte van Pater De Clercq de zegen met het reliek. Het was een geslaagde dag!

Deo gratias!